dağ-plato rüzgar sistemi

Kullanım örnekleri

dağ-plato rüzgar sistemi
mountain-plain wind system
icon arrow

wind

Phonetic: "/ˈwaɪnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: Real or perceived movement of atmospheric air usually caused by convection or differences in air pressure.

Example: As they accelerated onto the motorway, the wind tore the plywood off the car's roof-rack.


Definition: Air artificially put in motion by any force or action.

Example: the wind of a cannon ball;  the wind of a bellows


Definition: The ability to breathe easily.

Example: After the second lap he was already out of wind.


Definition: News of an event, especially by hearsay or gossip. (Used with catch, often in the past tense.)

Example: Steve caught wind of Martha's dalliance with his best friend.


Definition: One of the five basic elements in Indian and Japanese models of the Classical elements).


Definition: Flatus.

Example: Eww. Someone just passed wind.


Definition: Breath modulated by the respiratory and vocal organs, or by an instrument.


Definition: The woodwind section of an orchestra. Occasionally also used to include the brass section.


Definition: A direction from which the wind may blow; a point of the compass; especially, one of the cardinal points, which are often called the "four winds".


Definition: Types of playing-tile in the game of mah-jongg, named after the four winds.


Definition: A disease of sheep, in which the intestines are distended with air, or rather affected with a violent inflammation. It occurs immediately after shearing.


Definition: Mere breath or talk; empty effort; idle words.


Definition: A bird, the dotterel.


Definition: The region of the solar plexus, where a blow may paralyze the diaphragm and cause temporary loss of breath or other injury.

icon arrow

wind

Phonetic: "/ˈwaɪnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To blow air through a wind instrument or horn to make a sound.


Definition: To cause (someone) to become breathless, as by a blow to the abdomen, or by physical exertion, running, etc.

Example: The boxer was winded during round two.


Definition: To cause a baby to bring up wind by patting its back after being fed.


Definition: To turn a boat or ship around, so that the wind strikes it on the opposite side.


Definition: To expose to the wind; to winnow; to ventilate.


Definition: To perceive or follow by scent.

Example: The hounds winded the game.


Definition: To rest (a horse, etc.) in order to allow the breath to be recovered; to breathe.


Definition: To turn a windmill so that its sails face into the wind.

icon arrow

system

Part Of Speech: noun


Definition: A collection of organized things; a whole composed of relationships among its members.

Example: There are eight planets in the solar system.


Definition: A method or way of organizing or planning.

Example: Followers should have a system to follow that works in their interests, not against them.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!