ranita

Kullanım örnekleri

ranita
romper suit
icon arrow

romper

Part Of Speech: noun


Definition: Someone who romps or frolics.


Definition: A ship that has moved far ahead of a convoy; see also straggler.

icon arrow

suit

Phonetic: "/s(j)uːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A set of clothes to be worn together, now especially a man's matching jacket and trousers (also business suit or lounge suit), or a similar outfit for a woman.

Example: Nick hired a navy-blue suit for the wedding.


Definition: (by extension) A single garment that covers the whole body: space suit, boiler suit, protective suit.


Definition: (metonym) A person who wears matching jacket and trousers, especially a boss or a supervisor.

Example: Be sure to keep your nose to the grindstone today; the suits are making a "surprise" visit to this department.


Definition: A full set of armour.


Definition: The attempt to gain an end by legal process; a process instituted in a court of law for the recovery of a right or claim; a lawsuit.

Example: If you take my advice, you'll file a suit against him immediately.


Definition: Obsolete The act of following or pursuing; pursuit, chase.


Definition: Pursuit of a love-interest; wooing, courtship.


Definition: The act of suing; the pursuit of a particular object or goal.


Definition: The full set of sails required for a ship.


Definition: Each of the sets of a pack of cards distinguished by color and/or specific emblems, such as the spades, hearts, diamonds or clubs of traditional Anglo, Hispanic and French playing cards.


Definition: Regular order; succession.

Example: Every five and thirty years the same kind and suit of weather comes again.


Definition: A company of attendants or followers; a retinue.


Definition: A group of similar or related objects or items considered as a whole; a suite (of rooms etc.)

icon arrow

suit

Phonetic: "/s(j)uːt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make proper or suitable; to adapt or fit.


Definition: (said of clothes, hairstyle or other fashion item) To be suitable or apt for one's image.

Example: That new top suits you. Where did you buy it?


Definition: To be appropriate or apt for.

Example: Ill suits his cloth the praise of railing well.


Definition: (most commonly used in the passive form) To dress; to clothe.


Definition: To please; to make content; to fit one's taste.

Example: He is well suited with his place.


Definition: To agree; to be fitted; to correspond (usually followed by to, archaically also followed by with)

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.