despunte (de cabello)

Kullanım örnekleri

despunte (de cabello)
trim
icon arrow

trim

Phonetic: "/tɹɪm/"

Part Of Speech: noun


Definition: Decoration; especially, decoration placed along edges or borders.

Example: Paint the house white with blue trim.


Definition: A haircut, especially a moderate one to touch up an existing style.

Example: I went to the hairdresser for a trim but came back nearly bald.


Definition: Dress; gear; ornaments.


Definition: The manner in which something is equipped or adorned; order; disposition.

Example: The car comes in three different trims.


Definition: Sexual intercourse.


Definition: The fore-and-aft angle of the vessel to the water, with reference to the cargo and ballast; the manner in which a vessel floats on the water, whether on an even keel or down by the head or stern.


Definition: The arrangement of the sails with reference to the wind.

icon arrow

trim

Phonetic: "/tɹɪm/"

Part Of Speech: verb


Definition: To reduce slightly; to cut; especially, to remove excess.

Example: A ranch steak is usually trimmed of all excess fat.


Definition: To decorate or adorn; especially of a Christmas tree.

Example: They traditionally trim the tree on Christmas Eve.


Definition: (of an aircraft) To adjust pitch using trim tabs.


Definition: (of a vessel) To modify the angle relative to the water by shifting cargo or ballast; to adjust for sailing; to assume, or cause to assume a certain position, or trim, in the water.


Definition: (of a vessel's sails) To modify the angle (of the sails) relative to the wind, especially to set them at the most advantageous angle.


Definition: To balance; to fluctuate between parties, so as to appear to favour each.


Definition: To make trim; to put in due order for any purpose; to make right, neat, or pleasing; to adjust.


Definition: (of timber) To dress; to make smooth.


Definition: To rebuke; to reprove.


Definition: To beat or thrash.

icon arrow

trim

Phonetic: "/tɹɪm/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Physically fit.

Example: He goes jogging every day to keep in trim.


Definition: Slender, lean.

Example: a trim figure


Definition: Neat or smart in appearance.

Example: a trim lawn

icon arrow

trim

Phonetic: "/tɹɪm/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In good order; properly managed or maintained.


Definition: With sails well trimmed.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.