yakın uçtaki çapraz konuşma zayıflatması

Kullanım örnekleri

yakın uçtaki çapraz konuşma zayıflatması
near end crosstalk attenuation
icon arrow

near

Phonetic: "/nɪə(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: The left side of a horse or of a team of horses pulling a carriage etc.

icon arrow

near

Phonetic: "/nɪə(ɹ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To come closer to; to approach.

Example: The ship nears the land.

icon arrow

near

Phonetic: "/nɪə(ɹ)/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Physically close.

Example: I can't see near objects very clearly without my glasses.


Definition: Close in time.

Example: The end is near.


Definition: Closely connected or related.

Example: The deceased man had no near relatives.


Definition: Close to one's interests, affection, etc.; intimate; dear.

Example: a near friend


Definition: Close to anything followed or imitated; not free, loose, or rambling.

Example: a version near to the original


Definition: So as barely to avoid or pass injury or loss; close; narrow.

Example: a near escape


Definition: Approximate, almost.

Example: The two words are near synonyms.


Definition: (in relation to a vehicle) On the side nearest to the kerb (the left-hand side if one drives on the left).

Example: The near front wheel came loose.


Definition: Next to the driver, when he is on foot; on the left of an animal or a team.

Example: the near ox; the near leg


Definition: Immediate; direct; close; short.


Definition: Stingy; parsimonious.

icon arrow

near

Phonetic: "/nɪə(ɹ)/"

Part Of Speech: adverb


Definition: At or towards a position close in space or time.


Definition: Nearly; almost.

Example: He was near unconscious when I found him.

icon arrow

near

Phonetic: "/nɪə(ɹ)/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Physically close to, in close proximity to.

Example: There are habitable planets orbiting many of the stars near our Sun.


Definition: Close to in time.

Example: The voyage was near completion.


Definition: Close to in nature or degree.

Example: His opinions are near the limit of what is acceptable.

icon arrow

end

Phonetic: "/ɛnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The terminal point of something in space or time.

Example: At the end of the road, turn left.


Definition: (by extension) The cessation of an effort, activity, state, or motion.

Example: Is there no end to this madness?


Definition: (by extension) Death.

Example: He met a terrible end in the jungle.


Definition: The most extreme point of an object, especially one that is longer than it is wide.

Example: Hold the string at both ends.


Definition: Result.


Definition: A purpose, goal, or aim.


Definition: One of the two parts of the ground used as a descriptive name for half of the ground.

Example: The Pavillion End


Definition: The position at the end of either the offensive or defensive line, a tight end, a split end, a defensive end.


Definition: A period of play in which each team throws eight rocks, two per player, in alternating fashion.


Definition: An ideal point of a graph or other complex.


Definition: That which is left; a remnant; a fragment; a scrap.

Example: odds and ends


Definition: One of the yarns of the worsted warp in a Brussels carpet.


Definition: (in the plural) Money.

Example: Don't give them your ends. You jack that shit!

icon arrow

end

Phonetic: "/ɛnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To come to an end

Example: Is this movie never going to end?


Definition: To finish, terminate.

Example: The referee blew the whistle to end the game.

icon arrow

crosstalk

Part Of Speech: noun


Definition: Undesirable signals from a neighbouring transmission circuit; undesired coupling between circuits.


Definition: The situation where one or more components of a signal transduction pathway affect another pathway.


Definition: Conversation that is incidental to the topic under discussion.

Example: I couldn't hear the opening address because of all the crosstalk around me.


Definition: A traditional Chinese comedic performance in the form of a dialogue.

icon arrow

crosstalk

Part Of Speech: verb


Definition: To hold an incidental conversation

icon arrow

attenuation

Part Of Speech: noun


Definition: A gradual diminishing of strength.


Definition: A reduction in the level of some property with distance, especially the amplitude of a wave or the strength of a signal.


Definition: A weakening in the virulence of a pathogen or other microorganism.


Definition: The tapering of a leaf etc to a fine point.


Definition: A fabrication process in which a material is stretched out into a thin shape.


Definition: The reduction of the active principles of medicines to minute doses.


Definition: The proportion of sugar that is converted to ethanol by a yeast.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!