herkese sempati duyan

Kullanım örnekleri

herkese sempati duyan
a bleeding heart
icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

bleeding

Phonetic: "/ˈbliːdɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: (of a person or animal) To lose blood through an injured blood vessel.

Example: If her nose bleeds, try to use ice.


Definition: To let or draw blood from.


Definition: To take large amounts of money from.


Definition: To steadily lose (something vital).

Example: The company was bleeding talent.


Definition: (of an ink or dye) To spread from the intended location and stain the surrounding cloth or paper.

Example: Ink traps counteract bleeding.


Definition: To remove air bubbles from a pipe containing other fluids.


Definition: To bleed on; to make bloody.


Definition: To show one's group loyalty by showing (its associated color) in one's blood.

Example: He was a devoted Vikings fan: he bled purple.


Definition: To lose sap, gum, or juice.

Example: A tree or a vine bleeds when tapped or wounded.


Definition: To issue forth, or drop, like blood from an incision.


Definition: (of a phonological rule) To destroy the environment where another phonological rule would have applied.

Example: Labialization bleeds palatalization.

icon arrow

bleeding

Phonetic: "/ˈbliːdɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The flow or loss of blood from a damaged blood vessel.

Example: Internal bleeding is often difficult to detect and can lead to death in a short time.


Definition: Bloodletting.

icon arrow

bleeding

Phonetic: "/ˈbliːdɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Losing blood


Definition: (intensifier) extreme, outright; see also bloody (sense 3).

Example: "You are a bleeding liar. Truth is of no interest to you at all." — http//groups-beta.google.com/group/comp.software.year-2000/msg/ba82c9dd28cde368

icon arrow

bleeding

Phonetic: "/ˈbliːdɪŋ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Used as an intensifier: Extremely.

Example: His car's motor is bleeding smoking down the motorway.

icon arrow

heart

Phonetic: "/hɑːt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A muscular organ that pumps blood through the body, traditionally thought to be the seat of emotion.


Definition: Emotions, kindness, moral effort, or spirit in general.

Example: The team lost, but they showed a lot of heart.


Definition: The seat of the affections or sensibilities, collectively or separately, as love, hate, joy, grief, courage, etc.; rarely, the seat of the understanding or will; usually in a good sense; personality.

Example: a good, tender, loving, bad, hard, or selfish heart


Definition: Courage; courageous purpose; spirit.


Definition: Vigorous and efficient activity; power of fertile production; condition of the soil, whether good or bad.


Definition: A term of affectionate or kindly and familiar address.

Example: Listen, dear heart, we must go now.


Definition: Personality, disposition.

Example: a cold heart


Definition: A wight or being.


Definition: A conventional shape or symbol used to represent the heart, love, or emotion: ♥ or sometimes <3.


Definition: A playing card of the suit hearts featuring one or more heart-shaped symbols.


Definition: The twenty-fourth Lenormand card.


Definition: The centre, essence, or core.

Example: Buddhists believe that suffering is right at the heart of all life.

icon arrow

heart

Phonetic: "/hɑːt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To be fond of. Often bracketed or abbreviated with a heart symbol.

Example: 2008 July 25, "The Media Hearts Obama?", On The Media, National Public Radio


Definition: To give heart to; to hearten; to encourage.


Definition: To fill an interior with rubble, as a wall or a breakwater.


Definition: To form a dense cluster of leaves, a heart, especially of lettuce or cabbage.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!