intersticio

Kullanım örnekleri

intersticio
crack
icon arrow

crack

Phonetic: "/kɹæk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A thin and usually jagged space opened in a previously solid material.

Example: A large crack had formed in the roadway.


Definition: A narrow opening.

Example: Open the door a crack.


Definition: A sharply humorous comment; a wisecrack.

Example: I didn't appreciate that crack about my hairstyle.


Definition: Crack cocaine, a potent, relatively cheap, addictive variety of cocaine; often a rock, usually smoked through a crack-pipe.

Example: crack head


Definition: The sharp sound made when solid material breaks.

Example: The crack of the falling branch could be heard for miles.


Definition: Any sharp sound.

Example: The crack of the bat hitting the ball.


Definition: A sharp, resounding blow.


Definition: An attempt at something.

Example: I'd like to take a crack at that game.


Definition: Vagina.

Example: I'm so horny even the crack of dawn isn't safe!


Definition: The space between the buttocks.

Example: Pull up your pants! Your crack is showing.


Definition: Conviviality; fun; good conversation, chat, gossip, or humorous storytelling; good company.

Example: He/she is quare good crack.


Definition: Business; events; news.

Example: What's the crack?


Definition: A program or procedure designed to circumvent restrictions or usage limits on software.

Example: Has anyone got a crack for DocumentWriter 3.0?


Definition: (elsewhere throughout the North of the UK) a meaningful chat.


Definition: Extremely silly, absurd or off-the-wall ideas or prose.


Definition: The tone of voice when changed at puberty.


Definition: A mental flaw; a touch of craziness; partial insanity.

Example: He has a crack.


Definition: A crazy or crack-brained person.


Definition: A boast; boasting.


Definition: Breach of chastity.


Definition: A boy, generally a pert, lively boy.


Definition: A brief time; an instant; a jiffy.

Example: I'll be with you in a crack.

icon arrow

crack

Phonetic: "/kɹæk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To form cracks.

Example: It's been so dry, the ground is starting to crack.


Definition: To break apart under pressure.

Example: When I tried to stand on the chair, it cracked.


Definition: To become debilitated by psychological pressure.

Example: Anyone would crack after being hounded like that.


Definition: To break down or yield, especially under interrogation or torture.

Example: When we showed him the pictures of the murder scene, he cracked.


Definition: To make a cracking sound.

Example: The bat cracked with authority and the ball went for six.


Definition: (of a voice) To change rapidly in register.

Example: His voice cracked with emotion.


Definition: (of a pubescent boy's voice) To alternate between high and low register in the process of eventually lowering.

Example: His voice finally cracked when he was fourteen.


Definition: To make a sharply humorous comment.

Example: "I would too, with a face like that," she cracked.


Definition: To make a crack or cracks in.

Example: The ball cracked the window.


Definition: To break open or crush to small pieces by impact or stress.

Example: You'll need a hammer to crack a black walnut.


Definition: To strike forcefully.

Example: She cracked him over the head with her handbag.


Definition: To open slightly.

Example: Could you please crack the window?


Definition: To cause to yield under interrogation or other pressure. (Figurative)

Example: They managed to crack him on the third day.


Definition: To solve a difficult problem. (Figurative, from cracking a nut.)

Example: I've finally cracked it, and of course the answer is obvious in hindsight.


Definition: To overcome a security system or a component.

Example: It took a minute to crack the lock, three minutes to crack the security system, and about twenty minutes to crack the safe.


Definition: To cause to make a sharp sound.

Example: to crack a whip


Definition: To tell (a joke).

Example: The performance was fine until he cracked that dead baby joke.


Definition: To break down (a complex molecule), especially with the application of heat: to pyrolyse.

Example: Acetone is cracked to ketene and methane at 700°C.


Definition: To circumvent software restrictions such as regional coding or time limits.

Example: That software licence will expire tomorrow unless we can crack it.


Definition: To open a canned beverage, or any packaged drink or food.

Example: I'd love to crack open a beer.


Definition: To brag, boast.


Definition: To be ruined or impaired; to fail.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.