engargolado

Kullanım örnekleri

engargolado
sliding door track
icon arrow

sliding

Phonetic: "/ˈslaɪdɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To (cause to) move in continuous contact with a surface

Example: He slid the boat across the grass.


Definition: To move on a low-friction surface.

Example: The car slid on the ice.


Definition: To drop down and skid into a base.

Example: Jones slid into second.


Definition: To lose one’s balance on a slippery surface.

Example: He slid while going around the corner.


Definition: To pass or put imperceptibly; to slip.

Example: to slide in a word to vary the sense of a question


Definition: To pass inadvertently.


Definition: To pass along smoothly or unobservedly; to move gently onward without friction or hindrance.

Example: A ship or boat slides through the water.


Definition: To pass from one note to another with no perceptible cessation of sound.

icon arrow

sliding

Phonetic: "/ˈslaɪdɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The motion of something that slides.

icon arrow

sliding

Phonetic: "/ˈslaɪdɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Designed or able to slide.

Example: Our yard is just outside the sliding door.

icon arrow

door

Phonetic: "/dɔː/"

Part Of Speech: noun


Definition: A portal of entry into a building, room, or vehicle, consisting of a rigid plane movable on a hinge. Doors are frequently made of wood or metal. May have a handle to help open and close, a latch to hold the door closed and a lock that ensures the door cannot be opened without the key.

Example: I knocked on the vice president's door


Definition: Any flap, etc. that opens like a door.

Example: the 24 doors in an Advent calendar


Definition: (immigration) An entry point.


Definition: A means of approach or access.

Example: Learning is the door to wisdom.


Definition: A barrier.

Example: Keep a door on your anger.


Definition: A software mechanism by which a user can interact with a program running remotely on a bulletin board system. See BBS door.

icon arrow

door

Phonetic: "/dɔː/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cause a collision by opening the door of a vehicle in front of an oncoming cyclist or pedestrian.

icon arrow

track

Phonetic: "/tɹæk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A mark left by something that has passed along.

Example: Can you see any tracks in the snow?


Definition: A mark or impression left by the foot, either of man or animal.

Example: The fox tracks were still visible in the snow.


Definition: The entire lower surface of the foot; said of birds, etc.


Definition: A road or other similar beaten path.

Example: Follow the track for a hundred metres.


Definition: Physical course; way.

Example: Astronomers predicted the track of the comet.


Definition: A path or course laid out for a race, for exercise, etc.

Example: The athletes ran round the track.


Definition: The direction and progress of someone or something; path.


Definition: The way or rails along which a train moves.

Example: They briefly closed the railway to remove debris found on the track.


Definition: A tract or area, such as of land.


Definition: The street, as a prostitute's place of work.


Definition: Awareness of something, especially when arising from close monitoring.


Definition: The distance between two opposite wheels on a same axletree.


Definition: Short for caterpillar track.


Definition: The pitch.


Definition: Sound stored on a record.


Definition: The physical track on a record.


Definition: A song or other relatively short piece of music, on a record, separated from others by a short silence.

Example: My favourite track on the album is "Sunshine".


Definition: A circular (never-ending) data storage unit on a side of magnetic or optical disk, divided into sectors.


Definition: The racing events of track and field; track and field in general.

Example: I'm going to try out for track next week.


Definition: A session talk on a conference.

icon arrow

track

Phonetic: "/tɹæk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To continue over time.


Definition: To follow the tracks of.

Example: My uncle spent all day tracking the deer, whose hoofprints were clear in the mud.


Definition: To make tracks on.


Definition: To create a musical recording (a track).

Example: Lil Kyle is gonna track with that DJ next week.


Definition: To make sense; to be consistent with known information

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.