aksiyel yük

Kullanım örnekleri

aksiyel yük
axial load
icon arrow

axial

Phonetic: "/ˈæksi.əl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A flight feather that appears between the primaries and secondaries on some birds.


Definition: A plane parallel to the surface of a tooth.

icon arrow

axial

Phonetic: "/ˈæksi.əl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Relating to, resembling, or situated on an axis


Definition: Belonging to the axis of the body, or to the axis of any appendage or organ

Example: the axial bones


Definition: In the same direction as the axis, parallel to the axis.

Example: The secondary xylem usually consists of axial and radial elements.

icon arrow

load

Phonetic: "/ləʊd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A burden; a weight to be carried.

Example: I struggled up the hill with the heavy load in my rucksack.


Definition: A worry or concern to be endured, especially in the phrase a load off one's mind.


Definition: A certain number of articles or quantity of material that can be transported or processed at one time.

Example: She put another load of clothes in the washing machine.


Definition: A quantity of washing put into a washing machine for a wash cycle.

Example: I put a load on before we left.


Definition: (in combination) Used to form nouns that indicate a large quantity, often corresponding to the capacity of a vehicle


Definition: (often in the plural) A large number or amount.

Example: I got a load of emails about that.


Definition: The volume of work required to be performed.

Example: Will our web servers be able to cope with that load?


Definition: The force exerted on a structural component such as a beam, girder, cable etc.

Example: Each of the cross-members must withstand a tensile load of 1,000 newtons.


Definition: The electrical current or power delivered by a device.

Example: I'm worried that the load on that transformer will be too high.


Definition: A resistive force encountered by a prime mover when performing work.


Definition: Any component that draws current or power from an electrical circuit.

Example: Connect a second 24-ohm load across the power supply's output terminals.


Definition: A unit of measure for various quantities.


Definition: The viral load


Definition: A very small explosive inserted as a gag into a cigarette or cigar.


Definition: The charge of powder for a firearm.


Definition: Weight or violence of blows.


Definition: The contents (e.g. semen) of an ejaculation.


Definition: Nonsense; rubbish.

Example: What a load!


Definition: The process of loading something, i.e. transferring it into memory or over a network, etc.

Example: All of those uncompressed images are going to slow down the page load.

icon arrow

load

Phonetic: "/ləʊd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To put a load on or in (a means of conveyance or a place of storage).

Example: The dock workers refused to load the ship.


Definition: To place in or on a conveyance or a place of storage.

Example: He loaded his stuff into his storage locker.


Definition: To put a load on something.

Example: The truck was supposed to leave at dawn, but in fact we spent all morning loading.


Definition: To receive a load.

Example: The truck is designed to load easily.


Definition: To be placed into storage or conveyance.

Example: The containers load quickly and easily.


Definition: To fill (a firearm or artillery) with munition.

Example: I pulled the trigger, but nothing happened. I had forgotten to load the gun.


Definition: To insert (an item or items) into an apparatus so as to ready it for operation, such as a reel of film into a camera, sheets of paper into a printer etc.

Example: Now that you've loaded the camera [with film], you're ready to start shooting.


Definition: To fill (an apparatus) with raw material.

Example: The workers loaded the blast furnace with coke and ore.


Definition: To be put into use in an apparatus.

Example: The cartridge was designed to load easily.


Definition: To read (data or a program) from a storage medium into computer memory.

Example: Click OK to load the selected data.


Definition: To transfer from a storage medium into computer memory.

Example: This program takes an age to load.


Definition: To put runners on first, second and third bases

Example: He walks to load the bases.


Definition: To tamper with so as to produce a biased outcome.

Example: The wording of the ballot paper loaded the vote in favour of the Conservative candidate.


Definition: To ask or adapt a question so that it will be more likely to be answered in a certain way.


Definition: To encumber with something negative, to place as an encumbrance.

Example: The new owners had loaded the company with debt.


Definition: To provide in abundance.

Example: He loaded carbs into his system before the marathon.


Definition: To weight (a cane, whip, etc.) with lead or similar.


Definition: To adulterate or drug.

Example: to load wine


Definition: To magnetize.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.