cebar la bomba

Kullanım örnekleri

cebar la bomba
pump priming policy
icon arrow

pump

Phonetic: "/pʌmp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A device for moving or compressing a liquid or gas.

Example: This pump can deliver 100 gallons of water per minute.


Definition: An instance of the action of a pump; one stroke of a pump; any action similar to pumping

Example: It takes thirty pumps to get 10 litres; he did 50 pumps of the weights.


Definition: A device for dispensing liquid or gas to be sold, particularly fuel.

Example: This pump is out of order, but you can gas up at the next one.


Definition: A swelling of the muscles caused by increased blood flow following high intensity weightlifting.


Definition: A ride on a bicycle given to a passenger, usually on the handlebars or fender.

Example: She gave the other girl a pump on her new bike.


Definition: The heart.


Definition: (British slang) The vagina.

icon arrow

pump

Phonetic: "/pʌmp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To use a pump to move (liquid or gas).

Example: I've pumped over 1000 gallons of water in the last ten minutes.


Definition: (often followed by up) To fill with air.

Example: He pumped up the air-bed by hand, but used the service station air to pump up the tyres.


Definition: To move rhythmically, as the motion of a pump.

Example: I pumped my fist with joy when I won the race.


Definition: To shake (a person's hand) vigorously.


Definition: To gain information from (a person) by persistent questioning.


Definition: To use a pump to move liquid or gas.

Example: I've been pumping for over a minute but the water isn't coming through.


Definition: To be going very well.

Example: Last night's party was really pumping.


Definition: To kick, throw or hit the ball far and high.


Definition: To pass gas; to fart.


Definition: To pass (messages) into a program so that it can obey them.


Definition: (British slang) To copulate.


Definition: To weightlift.

icon arrow

priming

Phonetic: "/ˈpɹaɪmɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To prepare a mechanism for its main work.

Example: You'll have to press this button twice to prime the fuel pump.


Definition: To apply a coat of primer paint to.

Example: I need to prime these handrails before we can apply the finish coat.


Definition: To be renewed.


Definition: To serve as priming for the charge of a gun.


Definition: (of a steam boiler) To work so that foaming occurs from too violent ebullition, which causes water to become mixed with, and be carried along with, the steam that is formed.


Definition: To apply priming to (a musket or cannon); to apply a primer to (a metallic cartridge).


Definition: To prepare; to make ready; to instruct beforehand; to coach.

Example: The boys are primed for mischief.


Definition: To trim or prune.

Example: to prime trees


Definition: To mark with a prime mark.

icon arrow

priming

Phonetic: "/ˈpɹaɪmɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The implicit memory effect in which exposure to a stimulus influences response to a subsequent stimulus.


Definition: A substance used as a primer.


Definition: The powder or other combustible used to communicate fire to a charge of gunpowder, as in a firearm.


Definition: The first coating of colour, size, etc. laid on canvas, or on a building or other surface.


Definition: The carrying over of water, with the steam, from the boiler, as into the cylinder.

icon arrow

policy

Phonetic: "/ˈpɒləsi/"

Part Of Speech: noun


Definition: A principle of behaviour, conduct etc. thought to be desirable or necessary, especially as formally expressed by a government or other authoritative body.

Example: The Communist Party has a policy of returning power to the workers.


Definition: Wise or advantageous conduct; prudence, formerly also with connotations of craftiness.


Definition: Specifically, political shrewdness or (formerly) cunning; statecraft.


Definition: (now chiefly in the plural) The grounds of a large country house.


Definition: The art of governance; political science.


Definition: A state; a polity.


Definition: A set political system; civil administration.


Definition: A trick; a stratagem.


Definition: Motive; object; inducement.

icon arrow

policy

Phonetic: "/ˈpɒləsi/"

Part Of Speech: verb


Definition: To regulate by laws; to reduce to order.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.