temelini atmak

Kullanım örnekleri

temelini atmak
lay the foundations of
icon arrow

lay

Phonetic: "/leɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Arrangement or relationship; layout.

Example: the lay of the land


Definition: A share of the profits in a business.


Definition: A lyrical, narrative poem written in octosyllabic couplets that often deals with tales of adventure and romance.


Definition: The direction a rope is twisted.

Example: Worm and parcel with the lay; turn and serve the other way.


Definition: A casual sexual partner.

Example: What was I, just another lay you can toss aside as you go on to your next conquest?


Definition: An act of sexual intercourse.


Definition: A plan; a scheme.


Definition: (uncountable) the laying of eggs.

Example: The hens are off the lay at present.


Definition: A layer.

icon arrow

lay

Phonetic: "/leɪ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To place down in a position of rest, or in a horizontal position.

Example: A shower of rain lays the dust.


Definition: To cause to subside or abate.


Definition: To prepare (a plan, project etc.); to set out, establish (a law, principle).


Definition: To install certain building materials, laying one thing on top of another.

Example: lay brick;  lay flooring


Definition: To produce and deposit an egg.

Example: Did dinosaurs lay their eggs in a nest?


Definition: To bet (that something is or is not the case).

Example: I'll lay that he doesn't turn up on Monday.


Definition: To deposit (a stake) as a wager; to stake; to risk.


Definition: To have sex with.


Definition: To take a position; to come or go.

Example: to lay forward;  to lay aloft


Definition: To state; to allege.

Example: to lay the venue


Definition: To point; to aim.

Example: to lay a gun


Definition: (ropemaking) To put the strands of (a rope, a cable, etc.) in their proper places and twist or unite them.

Example: to lay a cable or rope


Definition: To place and arrange (pages) for a form upon the imposing stone.


Definition: To place (new type) properly in the cases.


Definition: To apply; to put.


Definition: To impose (a burden, punishment, command, tax, etc.).

Example: to lay a tax on land


Definition: To impute; to charge; to allege.


Definition: To present or offer.

Example: to lay an indictment in a particular county;   to lay a scheme before one

icon arrow

the

Phonetic: "/ði/"

Part Of Speech: adverb


Definition: With a comparative or with more and a verb phrase, establishes a correlation with one or more other such comparatives.

Example: It looks weaker and weaker, the more I think about it.


Definition: With a comparative, and often with for it, indicates a result more like said comparative. This can be negated with none. See none the.

Example: I'm much the wiser for having had a difficult time like that.

icon arrow

foundations

Phonetic: "/faʊnˈdeɪʃənz/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of founding, fixing, establishing, or beginning to erect.

Example: The foundation of his institute has been wrought with difficulty.


Definition: That upon which anything is founded; that on which anything stands, and by which it is supported; the lowest and supporting layer of a superstructure; underbuilding.


Definition: The result of the work to begin something; that which stabilizes and allows an enterprise or system to develop.


Definition: In solitaire or patience games, one of the piles of cards that the player attempts to build, usually holding all cards of a suit in ascending order.


Definition: The lowest and supporting part or member of a wall, including the base course and footing courses; in a frame house, the whole substructure of masonry.

Example: The foundations of this construction have been laid out.


Definition: A donation or legacy appropriated to support a charitable institution, and constituting a permanent fund; endowment.


Definition: That which is founded, or established by endowment; an endowed institution or charity.

Example: The Wikimedia Foundation, Inc. is the parent organization of the Wiktionary collaborative project.


Definition: Cosmetic cream roughly skin-colored, designed to make the face appear uniform in color and texture.


Definition: A basis for social bodies or intellectual disciplines.

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.