tebo

Kullanım örnekleri

tebo
fishing bait worm
icon arrow

fishing

Phonetic: "/ˈfɪʃɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of catching fish.

Example: We had a good day's fishing at the weekend.


Definition: The act of catching other forms of seafood, separately or together with fish.


Definition: Commercial fishing: the business or industry of catching fish and other seafood for sale.

Example: This is good news for the fishing industry.


Definition: A fishery, a place for catching fish.

icon arrow

bait

Phonetic: "/beɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any substance, especially food, used in catching fish, or other animals, by alluring them to a hook, snare, trap, or net.


Definition: Food containing poison or a harmful additive to kill animals that are pests.


Definition: Anything which allures; something used to lure or entice someone or something into doing something


Definition: A portion of food or drink, as a refreshment taken on a journey; also, a stop for rest and refreshment.

icon arrow

bait

Phonetic: "/beɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To attract with bait; to entice.


Definition: To affix bait to a trap or a fishing hook or fishing line.

icon arrow

worm

Part Of Speech: noun


Definition: A generally tubular invertebrate of the annelid phylum; an earthworm.


Definition: More loosely, any of various tubular invertebrates resembling annelids but not closely related to them, such as velvet worms, acorn worms, flatworms, or roundworms.


Definition: A type of wingless "dragon", especially a gigantic sea serpent.


Definition: Either a mythical "dragon" (especially wingless), a gigantic sea serpent, or a creature that resembles a Mongolian death worm.


Definition: A contemptible or devious being.

Example: Don't try to run away, you little worm!


Definition: A self-replicating program that propagates through a network.


Definition: A graphical representation of the total runs scored in an innings.


Definition: Anything helical, especially the thread of a screw.


Definition: Any creeping or crawling animal, such as a snake, snail, or caterpillar.


Definition: An internal tormentor; something that gnaws or afflicts one’s mind with remorse.


Definition: A strip of linked tiles sharing parallel edges in a tiling.


Definition: The lytta.


Definition: (preceded by definite article) A dance, or dance move, in which the dancer lies on the floor and undulates the body horizontally thereby moving forwards.

icon arrow

worm

Part Of Speech: verb


Definition: To make (one's way) with a crawling motion.

Example: We wormed our way through the underbrush.


Definition: To move with one's body dragging the ground.


Definition: To work one's way by artful or devious means.


Definition: To work (one's way or oneself) (into) gradually or slowly; to insinuate.

Example: He wormed his way into the organization


Definition: To effect, remove, drive, draw, or the like, by slow and secret means; often followed by out.


Definition: (in “worm out of”) To drag out of, to get information that someone is reluctant or unwilling to give (through artful or devious means or by pleading or asking repeatedly).


Definition: To fill in the contlines of (a rope) before parcelling and serving.

Example: Worm and parcel with the lay; turn and serve the other way.


Definition: To deworm (an animal).


Definition: To cut the worm, or lytta, from under the tongue of (a dog, etc.) for the purpose of checking a disposition to gnaw, and formerly supposed to guard against canine madness.


Definition: To clean by means of a worm; to draw a wad or cartridge from, as a firearm.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!