solito

Kullanım örnekleri

solito
first steps a child
icon arrow

first

Phonetic: "/fɪrst/"

Part Of Speech: noun


Definition: The person or thing in the first position.

Example: He was the first to complete the course.


Definition: The first gear of an engine.


Definition: Something that has never happened before; a new occurrence.

Example: This is a first. For once he has nothing to say.


Definition: First base

Example: There was a close play at first.


Definition: A first-class honours degree.


Definition: A first-edition copy of some publication.


Definition: A fraction of an integer ending in one.

Example: one forty-first of the estate

icon arrow

first

Phonetic: "/fɪrst/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Preceding all others of a series or kind; the ordinal of one; earliest.

Example: I was the first runner to reach the finish line, and won the race.


Definition: Most eminent or exalted; most excellent; chief; highest.

Example: Demosthenes was the first orator of Greece.

icon arrow

first

Phonetic: "/fɪrst/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Before anything else; firstly.

Example: Clean the sink first, before you even think of starting to cook.


Definition: For the first time;

Example: I first witnessed a death when I was nine years old.

icon arrow

steps

Phonetic: "/stɛps/"

Part Of Speech: noun


Definition: An advance or movement made from one foot to the other; a pace.


Definition: A rest, or one of a set of rests, for the foot in ascending or descending, as a stair, or a rung of a ladder.


Definition: A distinct part of a process; stage; phase.

Example: He improved step by step, or by steps.


Definition: A running board where passengers step to get on and off the bus.

Example: The driver must have a clear view of the step in order to prevent accidents.


Definition: The space passed over by one movement of the foot in walking or running.

Example: One step is generally about three feet, but may be more or less.


Definition: A small space or distance.

Example: It is but a step.


Definition: A print of the foot; a footstep; a footprint; track.


Definition: A gait; manner of walking.

Example: The approach of a man is often known by his step.


Definition: Proceeding; measure; action; act.


Definition: (plural) A walk; passage.


Definition: (plural) A portable framework of stairs, much used indoors in reaching to a high position.


Definition: A framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft; specifically, a block of wood, or a solid platform upon the keelson, supporting the heel of the mast.


Definition: (machines) One of a series of offsets, or parts, resembling the steps of stairs, as one of the series of parts of a cone pulley on which the belt runs.


Definition: (machines) A bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves.


Definition: The interval between two contiguous degrees of the scale.


Definition: (kinematics) A change of position effected by a motion of translation.


Definition: A constant difference between consecutive values in a series.

Example: Printing from 0 to 9 with a step of 3 will display 0, 3, 6 and 9.


Definition: A stepsibling.

icon arrow

steps

Phonetic: "/stɛps/"

Part Of Speech: verb


Definition: To move the foot in walking; to advance or recede by raising and moving one of the feet to another resting place, or by moving both feet in succession.


Definition: To walk; to go on foot; especially, to walk a little distance.

Example: to step to one of the neighbors


Definition: To walk slowly, gravely, or resolutely.


Definition: To move mentally; to go in imagination.


Definition: To set, as the foot.


Definition: To fix the foot of (a mast) in its step; to erect.

icon arrow

a

Phonetic: "/æɪ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The name of the Latin script letter A/a.

icon arrow

child

Phonetic: "/t͡ʃaɪld/"

Part Of Speech: noun


Definition: A person who has not yet reached adulthood, whether natural (puberty), cultural (initiation), or legal (majority)

Example: Go easy on him: he is but a child.


Definition: (specifically) A female child, a girl.


Definition: (with possessive) One's direct descendant by birth, regardless of age; a son or daughter.

Example: My youngest child is forty-three this year.


Definition: The thirteenth Lenormand card.


Definition: A figurative offspring, particularly:

icon arrow

child

Phonetic: "/t͡ʃaɪld/"

Part Of Speech: noun


Definition: A child of noble birth.


Definition: The cognomen given to the oldest son prior to his taking his father's title.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.