réitérer

Kullanım örnekleri

réitérer
repeat
icon arrow

repeat

Part Of Speech: noun


Definition: An iteration; a repetition.

Example: We gave up after the third repeat because it got boring.


Definition: A television program shown after its initial presentation; a rerun.


Definition: A refill of a prescription.


Definition: A pattern of nucleic acids that occur in multiple copies throughout a genome (or of amino acids in a protein).


Definition: A mark in music notation directing a part to be repeated.

icon arrow

repeat

Part Of Speech: verb


Definition: To do or say again (and again).

Example: The scientists repeated the experiment in order to confirm the result.


Definition: To refill (a prescription).


Definition: To happen again; recur.


Definition: To echo the words of (a person).


Definition: To strike the hours, as a watch does.


Definition: To make trial of again; to undergo or encounter again.


Definition: To repay or refund (an excess received).


Definition: (procedure word) To call in a previous artillery fire mission with the same ammunition and method either on the coordinates or adjusted either because destruction of the target was insufficient or missed.

Example: Add 100, left 50. Repeat, over.


Definition: To commit fraud in an election by voting more than once for the same candidate.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.