desvalagado

Kullanım örnekleri

desvalagado
loose
icon arrow

loose

Phonetic: "/luːs/"

Part Of Speech: noun


Definition: The release of an arrow.


Definition: A state of laxity or indulgence; unrestrained freedom, abandonment.


Definition: All play other than set pieces (scrums and line-outs).


Definition: Freedom from restraint.


Definition: A letting go; discharge.

icon arrow

loose

Phonetic: "/luːs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To let loose, to free from restraints.


Definition: To unfasten, to loosen.


Definition: To make less tight, to loosen.


Definition: Of a grip or hold, to let go.


Definition: To shoot (an arrow)


Definition: To set sail.


Definition: To solve; to interpret.

icon arrow

loose

Phonetic: "/luːs/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Not fixed in place tightly or firmly.

Example: This wheelbarrow has a loose wheel.


Definition: Not held or packaged together.

Example: 'You can buy apples in a pack, but they are cheaper loose.


Definition: Not under control.

Example: The dog is loose again.


Definition: Not fitting closely

Example: 'I wear loose clothes when it is hot.


Definition: Not compact.

Example: 'It is difficult walking on loose gravel.


Definition: Relaxed.

Example: She danced with a loose flowing movement.


Definition: Not precise or exact; vague; indeterminate.

Example: a loose way of reasoning


Definition: Indiscreet.

Example: Loose talk costs lives.


Definition: (somewhat dated) Free from moral restraint; immoral, unchaste.


Definition: Not being in the possession of any competing team during a game.

Example: He caught an elbow going after a loose ball.


Definition: Not costive; having lax bowels.

icon arrow

loose

Phonetic: "/luːs/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Begin shooting; release your arrows

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.