1 yıllık hapis cezası

Kullanım örnekleri

1 yıllık hapis cezası
bullet
icon arrow

bullet

Phonetic: "/ˈbʊl.ɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A projectile, usually of metal, shot from a gun at high speed.


Definition: An entire round of unfired ammunition for a firearm, including the projectile, the cartridge casing, the propellant charge, etc.


Definition: Ammunition for a sling or slingshot which has been manufactured for such use.


Definition: A printed symbol in the form of a solid circle, (•), often used in lieu of numbers for marking items in a list. (see also bulleted)


Definition: A large scheduled repayment of the principal of a loan; a balloon payment.


Definition: A rejection letter, as for employment, admission to a school or a competition.

Example: John's not going to any of his top schools; he got a bullet from the last of them yesterday.


Definition: One year of prison time


Definition: An ace (the playing card).


Definition: Anything that is projected extremely fast.


Definition: (in attributive use) Very fast (speedy).

Example: bullet chess


Definition: A plumb or sinker.


Definition: (particularly in Northern Ireland) The heavy projectile thrown in a game of road bowling.


Definition: A roughly bullet-shaped sweet consisting of a cylinder of liquorice covered in chocolate.


Definition: A small ball.


Definition: A cannonball.


Definition: The fetlock of a horse.

icon arrow

bullet

Phonetic: "/ˈbʊl.ɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To draw attention to (text) by, or as if by, placing a graphic bullet in front of it.


Definition: To speed, like a bullet.

Example: Their debut started slow, but bulleted to number six in its fourth week.


Definition: To make a shot, especially with great speed.

Example: He bulleted a header for his first score of the season.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.